back icon
 3 پوستر آشنایی با گنو لینوکس
۱۳۹۷/۹/۹

سومین همایش آشنایی با لینوکس جامعه کاربران لینوکس دانشگاه فردوسی مشهد

سومین همایش آشنایی با گنو/لینوکس کاربران لینوکس دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۷ در دانشگاه فردوسی مشهد به همت جمعی از دانشجویان علاقمند به جامعه ی آزاد نرم افزاری و سرویس های متن باز برگزار گردید. در امتداد همکاری های بین گروه نرم افزاری پارت و دانشگاه های مشهد به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین رویگرد گروه نرم افزاری پارت مبنی بر استفاده از نرم افزاری های متن باز و اقتصاد های آزاد نرم افزاری، از این همایش نیز حمایت های لازم به عمل آمد. علاوه بر حمایت های مالی، جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با کاربردهای نرم افزارهای متن باز در صنعت، جناب آقای مهندس علی بوستانی، کارشناس ارشد توسعه زیرساخت شبکه های تجاری گروه نرم افزاری پارت در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت.

گالری آشنایی با گنو لینوکس 3-1
گالری آشنایی با گنو لینوکس 3-2
گالری آشنایی با گنو لینوکس 3-3
گالری آشنایی با گنو لینوکس 3-4
گالری آشنایی با گنو لینوکس 3-5