back icon
پوستر کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9
۱۳۹۸/۸/۳

حمایت از نهمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش دانشگاه فردوسی مشهد

کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش تحت عنوان ICCKE2019 از سال ۲۰۱۱ هر ساله توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردیده است. این کنفرانس سالانه جهت ارائه ی کمک های پژوهشی جدید و مهم در زمینه های مختلف علوم کامپیوتر از جمله هوش مصنوعی و کاربردهای آن، شبکه های کامپیوتری و امنیت، معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال، مهندسی نرم افزار و .... می باشد. گروه نرم افزاری پارت در راستای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه، حامی نهمین دوره کنفرانسICCKE بوده و امیدواریم این حمایت گامی کوچک در جهت رشد و توسعه فناوری باشد. هیئت اجرایی این کنفرانس با حمایت گروه نرم افزاری پارت، برای اولین توانستند این کنفرانس را که هر ساله به صورت حضوری برگزار می گشته است را به صورت حضوری برگزار نمایند و دو سخنران کلیدی از اساتید دانشگاه های استرالیا و هلند را نیز دعوت نمایند.

1-گالری کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9
2-گالری کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9
3-گالری کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9
4-گالری کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9
5-گالری کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش 9