back icon
پوستر کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1
۱۳۹۸/۱۰/۹

حمایت مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت از اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی اولین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت با هدف رشد و توسعه دانش انفورماتیک در دی ماه ۹۸ برگزار نمود. تأکید این کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای انفورماتیک است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند.

این کنفرانس در چهار شاخه اصلی سیستم، هوش مصنوعی، تئوری و زمینه‌های بین‌رشته‌ای به ریاست دکتر محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دکتر اسلام ناظمی، رئیس انجمن انفورماتیک ایران و حمایت علمی و مالی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت با موفقیت داوری و برگزار گردید.

پس از این کنفرانس، هفت کارگاه با عناوین سیستم عامل برای مراکز داده، بسترهای نوین پردازشی برای سیستم های هوشمند نوظهور، محاسبات بدون سرویس دهنده: ابزارها و چالش‌های پژوهشی، یادگیری تقویتی، شبکه‌های ارتباطی توان پایین و نقش آنها در توسعه سرویسهای اینترنت اشیاء، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و نقش سازمان‌ها ارگان‌ها در آن برگزار گردید همچنین مهندس حمیدرضا سلطانعلی زاده ملکی از اعضای مرکز تحقیقات پارت در این کارگاه ها به ارائه ی علمی پرداخت.

پوستر کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-1
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-2
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-3
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-4
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-5
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-6
گالری کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 1-7