back icon
پوستر بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد
۱۳۹۸/۱۱/۳

بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد مشهد از گروه نرم افزاری پارت

انجمن های علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کارِ گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که بمراتب نسبت به هم‌کلاسی‌های خود توانمندتر و باتجربه‌تر است؛ توانمندی‌هایی از جمله: مهارت کارِ گروهی، مهارت تبدیل ایده به عمل، مهارت ارتباط، مهارت مدیریت و اجرا، مهارت تامین هزینه‌های مالی، مهارت هم‌اندیشی، آزاداندیشی و تفکر انتقادی و ... چنین توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که خروجی دانشگاه‌ها را در عمل شایسته‌تر و توانمندتر می‌سازد.

انجمن های علمی دانشجویی همیشه نیازمند رهنمودها و مشاوره ی اساتید دلسوزی بوده که می تواند چراغ راه آینده ی اعضای آن باشد و صد البته اعضای انجمن نیز الگوی قابل تعمیم به ماهیت دانشجویی در هر دانشکاهی خواهند بود.

گروه نرم افزاری پارت در بهمن ماه ۹۸ میزبان انجمن علمی دانشجویی گروه کامپیوتر سجاد به همراه دو تن از اساتید متعهد آن دانشگاه بود. در این بازدید صمیمی فعالیت های گروه نرم‌افزاری پارت و مسیر آینده و همچنین فرصت های پیش رو و فراهم شده برای دانشگاه و دانشگاهیان توسط این شرکت برای میهمانان تشریح گردید.

گالری بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد -1
گالری بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد -2
گالری بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد -3
گالری بازدید انجمن علمی گروه کامپیوتر دانشگاه سجاد -4