back icon
 پوستر بازدید دانشجویان ترم 2 دانشگاه فردوسی
۱۳۹۷/۱۰/۴

بازدید دانشجویان ترم دوم رشته ی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد از گروه نرم افزاری پارت

یکی از عوامل سردرگمی دانشجویان مخصوصا در ترم های آغازین ورود به دانشگاه، عدم آشنایی کامل با رشته ی انتخابی توسط ایشان و عدم احاطه به آینده ی شغلی می باشد. این موضوع گاها سبب افسردگی و بی میلی در دانشجویان و افت تحصیلی آنان می گردد. گروه نرم افزاری پارت تصمیم گرفت برای ایجاد انگیزه و همچنین آشنایی دانشجویان ترم های آغازین رشته ی کامپیوتر، تور شرکت گردی و آشنایی با آینده شغلی این دانشجویان برگزار نماید. ازین رو به عنوان نقطه ی شروع این مهم، از دانشجویان ترم دوم که در حال گذراندن واحد درسی آشنایی با علوم رایانه در صنعت بودند را به گروه نرم افزاری دعوت و برای ساعاتی میزبانشان بودیم. در این بازدید مدیران فنی گروه نرم افزاری پارت به شرح فعالیت ها، اهداف و چشم اندازهایشان پرداختند.

 1- گالری بازدید دانشجویان ترم 2 دانشگاه فردوسی
 2- گالری بازدید دانشجویان ترم 2 دانشگاه فردوسی