back icon
پوستر دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
۱۳۹۸/۹/۲۹

دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

فقط حامی رخدادهای علمی نیستیم!

جشن های دانشجویی به فراخور محیط و شرکت کنندگان، همیشه با حاشیه های جذابی همراه بوده، حاشیه هایی که در یک فضای آکادمیک، می تواند جالب و پر سر و صدا و خاطره انگیز باشد. محور برگزاری این جشن‌ها، خود دانشجویان بوده و مسئولین دانشگاه عملا نقشی در آن نداشته و این موضوع سبب پرشور شدن اینگونه جشن‌ها می گردد.

جشن یلدای ۹۸ اساتید گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبود، برنامه‌های جالب، کلیپ های جذاب که محتوای آن ساختار گاها خشک و رسمی فضای آکادمیک را دستمایه طنز قرار داده، مسابقاتی که حضور اساتید در آن ها هیجان شرکت در آن را دو چندان کرده بود با همراهی و حمایت گروه نرم افزاری پارت برگزار گردید.

گروه نرم افزاری پارت تصمیم دارد علاوه بر رخدادهای علمی ارزشمند کشور، از رویدادهایی که به نحوی با فراهم کردن ایجاد فضای صمیمی بین دانشجویان، اساتید و صنعت در ارتباط باشند، حمایت های لازم را صورت دهد.

1 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
2 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
3 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
4 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
5 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
6 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
7 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
8 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
9 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
10 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
11 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
12 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
13 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
14 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
15 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
16 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
17 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
18 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
19 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
20 - گالری دورهمی یلدای اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی